Mediaplanning en -advies

Mediaplanning en -advies

Het bereik primeert

Het succes van uw advertentie, mailing, webshop of 20m2 affiche zal samengaan met het mediaplan dat wordt opgesteld.

Communicatielab gelooft in een aanpak van herhalen, doelgericht verspreiden en opvolgen. Van bij de start zal het budget grote impact hebben op de mogelijkheden maar los daarvan willen wij onze drie prioriteiten niet uit het oog verliezen.

Herhaling

Wij hanteren 1 gouden regel, spreid het budget over meerdere inlassingen zodat u uw publiek meerdere malen kan bereiken. Maak uw doelgroep nieuwsgierig, prikkel ze regelmatig en realiseer zo veel mogelijk 'ontmoetingen'. Kortom, benut elke kans om uw publiek te 'contacteren'.

Doelgericht verspreiden

Waar bevindt uw doelgroep zich? Wat lezen ze? Welke sites bezoeken ze? Waar rijden ze voorbij? De vele mogelijkheden die er zijn worden door ons gefilterd. Op basis van het budget werken we een voorstel uit om uw doelgroep zo direct en zo vaak mogelijk te bereiken op verschillende manieren.

Opvolging

Op basis van ervaring zijn we er sterk van overtuigd dat de communicatie inspanningen die u doet, opgevolgd worden om het succes exponentieel te verhogen. Wend uw boodschap aan om persoonlijk contact te leggen, dit is de langzame en meest intensieve weg waar wij sterk in geloven.